Ulotki:

KLASYCZNE:
format A3 420x297mm papier: kreda błysk 130, 170, 270g, nadruk jedno lub dwustronny.
format A4 297x210mm, papier: kreda błysk 130, 170, 270g, nadruk jedno lub dwustronny.
format A5 210x148mm, papier: kreda błysk 130, 170, 270g, nadruk jedno lub dwustronny.
format A6 148x105mm, papier: kreda błysk 130, 170, 270g, nadruk jedno lub dwustronny.
format dl 210x99mm, papier: kreda błysk 130, 170, 270g, nadruk jedno lub dwustronny.
format dl podwójny 210x198mm, papier: kreda błysk 130, 170, 270g, nadruk jedno lub dwustronny.
nakłady: 250, 500, 1000, 2500, 3000, 5000szt
Pobierz makiety:
format A3


format A4


format A5


format A6


format dl


format dlx2